Consumer VOICE

  Join Us Donate Now

OUR TEAM

Ashim Sanyal - COO

Editorial

Prof. Shri Ram Khanna - Chief Editor
Sharmila Das - English
Promod Pant - Hindi
Projects and CSR

Rinki Sharma
Hemant Upadhyay
Amarjeet Singh
Ekta Purohit
Vaibhav Jaiswal
Naresh Prasad
Snehanshu Singh
Outreach

Anand Pandeya - Director
Kritika Koli
Banking & Finance

Gopal Ravi Kumar
Subhash Tiwari
Research & Project

Paramjeet Singh - Director
Legal

Ankur Saha
Sajjan Jindal
Technical

Bhaskar Kr Mukhopadhyay
MAU Khan
H Wadhwa
KC Choudhary
Sheeba Parveen
Digital Team

Raj Khanna - Director
Nilanjana Bose
Rajesh Adhikari
Smrati Kushwah
Aditi Gupta
Marketing & Sales

Pranay Sheth
Ashutosh Masey
Faraz Ahmad
Niraj Singh
Vikas
Food Desk

Ashok Kanchan
Accounts

Monender Singh
Ravi Tiwari
Administration

Ramanjeet Kaur
Govind Singh Negi
Translate »